Politică de confidențialitate

SWANBOY Music vă respectă viața privată prin protecția datelor, securitatea și conformarea cu prevederile Regulamentului 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (denumit în cele ce urmează ”GDPR”).

Am luat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protejarea și securizarea datelor.

Sugestii pentru a vă proteja datele:

 • Utilizarea de parole sigure
 • Păstrarea dispozitivelor în siguranță
 • Protejarea împotriva email-urilor spam
 • Protejarea împotriva fraudelor media
 • Protejarea copiilor în mediul online

Acest angajament de respectare a confidențialității vă explică în secțiunile care urmează ce date cu caracter personal colectăm și modul în care utilizăm datele respective.
Datele noastre de identificare sunt următoarele: Cercetatorii Britanici SRL, Adresa: București, Str. Ioan Bianu, nr.52,Constructia C1, Camera 1, sector 1, Nr. Registrul Comerțului: J40/2895/05.03.2019, Cod de înregistrare fiscala: 40737207

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat direct la adresa de email contact@swanboymusic.ro.

Politica noastră de confidențialitate cuprinde următoarele informații:

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal includ orice informație prin care poate fi identificată, direct sau indirect, o persoană, de exemplu: nume, email și alte informații de contact. De asemenea, poate include date care sunt mai greu atribuite unei persoane, cum ar fi codul de identificare, adresa IP, sau un identificator online (username, etc.).

Care sunt categoriile speciale de date?

“Categoriile speciale de date” sunt date cu caracter personal legate de oricare din următoarele tipuri de date: origine rasială și etnică; opinii politice; credințe religioase, filozofice sau similare; apartenența la sindicate; sănătatea mentală sau fizică; date genetice; date biometrice folosite la identificarea unică a unei persoane fizice (inclusiv poze folosite la identificare); viața sau orientarea sexuală; infracțiuni (reale sau presupuse) sau litigiile pentru orice infracțiune. Romania are, de asemenea, și reguli speciale pentru prelucrarea identificatorilor unici naționali (codul numeric personal). (Pentru claritate, “categoriile speciale de date” erau cunoscute, în trecut, ca, și sunt câteodată numite “date personale sensibile”.)

Ce este prelucrarea?

„Prelucrarea” are un sens foarte larg, ?i include aproape orice activitate care implic?, în orice fel, date cu caracter personal, inclusiv ob?inerea, vizualizarea, înregistrarea, stocarea ?i divulgarea acestor date.

Ce este o persoană vizată?

Pentru scopul acestei Politici, o “persoană vizată” este o persoană în viață despre care SWANBOY Music prelucrează date personale. Toate persoanele vizate au drepturi asupra datelor lor personale.

Ce este consimțământul?

„Consimțământul” unei persoane vizate înseamnă orice indicație liber oferită, specifică, informată și clară a dorinței persoanei vizate prin care acesta își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Aceasta poate fi furnizată printr-o declarație dată de către persoana vizată, sau printr-o bifa sau soluție opt-in. În particular, consimțământul nu poate fi implicit prin acțiuni sau comportamente. Poți citi mai multe despre consimțământul persoanelor vizate în secțiunea 9.

SWANBOYmusic.ro colectează date cu caracter personal pe paginile site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în urmatoarele scopuri:

 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;
 • pentru a asigura accesul acestuia la serviciu;
 • contactarea acestuia, la cererea sa voluntară;
 • contactarea acestuia, în chestiuni de Relații cu Clienții;

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca SWANBOYmusic.ro să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor Legii 2016/679.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la SWANBOYmusic.ro, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:

 1. confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta
 2. după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 3. după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 4. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricarei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. În virtutea înregistrării voluntare pe site-ul SWANBOYmusic.ro sau a accesării (comandării) produselor/serviciilor SWANBOYmusic.ro, Membrul sau Clientul este de acord cu (își dă consimțământul pentru) procesarea datelor cu caracter personal de către SWANBOYmusic.ro în propriul sistem informatic, atât manual cât și automat, în scopurile enunțate în Legea 2016/679 privind protecția și prelucrarea datelor personale. Dacă Membrul sau Clientul nu este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de catre SWANBOYmusic.ro, acesta are dreptul de a nu utiliza website-ul și de a nu oferi companiei SWANBOYmusic.ro date cu caracter personal.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către SWANBOYmusic.ro a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către SWANBOYmusic.ro a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Clientul are dreptul de a se opune, colectării datelor sale personale și să solicite ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Pentru exercitarea drepturilor conform Legii 2016/679, Clientul sau Membrul se va adresa SWANBOYmusic.ro, prin orice mijloc de comunicare scris?.

Politica de confidențialitate SWANBOYmusic.ro se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. SWANBOYmusic.ro nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.

SWANBOYmusic.ro se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc., baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepție de la prevederile din Legea 2016/679 va face situația în care transferul / accesarea / vizualizarea / etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

SWANBOYmusic.ro nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date cu caracter personal.

Acest website folosește, de asemenea, cookie-uri.

POLITICA DE RETUR

Rambursarea/ restituirea tranzacției:

Produsul returnat trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original, cu sigiliul intact, cu toate accesoriile și documentele care l-au însoțit). Cheltuielile de returnare vor fi suportate de către client. Rambursarea contravalorii produsului se va face în cel mult 14 zile lucrătoare de la acceptarea returului.

Dacă produsul este returnat într-o stare în care nu mai poate fi vândut ca și nou, ne rezervăm dreptul de a refuza returul sau a solicita o sumă de bani pentru readucerea produsului în stadiul inițial.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. În momentul cumpărării și lansării comenzii, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii de utilizare, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Puteți solicita returul produselor în următoarele situații:

a) Produsul nu corespunde specificațiilor de pe site-ul https://shop.swanboymusic.ro;

b) Produsul prezintă defecțiuni de transport: spart sau desfăcut;

c) Produsele v-au fost livrate greșit sau nu corespund cantității conform facturii.

În cazul stornării comenzilor cu Retur, costul de transport nu se stornează.

Costul transportului pentru retur este suportat de catre client.

Toate sesizările privind returnarea produselor trebuie făcute în maximum 48 de ore de la primirea coletului, pe adresa de e-mail contact@swanboymusic.ro .